Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس هماهنگی با ادارات خارجی بست 4

(721 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

توحید پلان ها و جلب همکاری ادارات خارجی

Job Details

Date Posted: 11 Feb 2019 Reference: KM-PTD-21
Closing Date: 22 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف ریاست.
2. ارتباط با معینیت برنامه ها از طریق رئیس مربوطه در موارد هماهنگی، خاصتآ پیرامون تدویرمجالس درسطح کلستر/برنامه های دارای اولویت ملی مربوطه.
3. تدویر، تنظیم و کنترول مجالس هماهنگی با برنامه ها و ریاست ها در ساحات مربوط مطابق اهداف استراتیژیک ریاست.
4. سهمگیری فعال در ترتیب راپورهای کلستر/ برنامه های دارای اولویت ملی مربوطه.
5. جلب همکاری و کمک ها برای پروژه های مختلف ترانسپورت عامه
6. تشریح پلان ها و برنامه های ترانسپورت عامه و درخواست ارتقای ظرفیت از دونر های خارجی
7. پیشنهاد شیوه ها وعملکرد های مؤثر ابتکاری جهت بهبود هماهنگی بین ادارات ریاست مربوطه.
8. حلیل و بررسی مشکلات از تطبیق پروژه ها که توسط مراجع مختلف شناسایی میگردد جهت دریافت راه های حل مناسب و تصامیم بعدی.
9. فراهم آوری تسهیلات در تدویر مجالس هماهنگی با تمویل کنندگان و ادارات ذیدخل در ساحات اهداف استراتیژیک ریاست به منظور پیشبرد بهتر امور.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به رئیس مربطه از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوط جهت آگاهی ازعملکرد .
11. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
12. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست.

Skills

1. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخلی و غیره):
ی. داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات) آشنایی با برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه .
o تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Qualifications

1. درجه تحصیل:
o حد اقل داشتن درجه لیسانس در رشته های اقتصاد، مالی، اداره عامه، ارتباطات و انجنیری سیول به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
o داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط (بطور رسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

tpd.vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Stock & Equipment Keeper at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 27 Feb 2019
Consultant (Subject Syllabi Development – M.. at UNESCO Kabul Kabul 07 Mar 2019
Secretary - CEO at MTN Afghanistan Kabul 28 Feb 2019
همکار تخنیکی مالی و ادار.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
Business Support Assistant (Office of Managem.. at United Nations World F.. Kabul 04 Mar 2019
رئیس دفتر معینیت مالی و ا.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
صفا کار at DABS/KBD Kabul 28 Feb 2019
Reporting Officer at GPI Kabul 01 Mar 2019
کارمند اداری و محاسبه آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
Admin Logistics Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
کمیشن کار at Hamayoun Aziz Construction Company (HACC) Balkh 21 Feb 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 26 Feb 2019
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 27 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 03 Mar 2019
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook