Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

نجنیر لابرانت راه آهن

(338 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظيفه: انجنیر لابرانت راه آهن بارمجدد

وزارت/ اداره : وزارت تحصيلات عالی

موقيعت: پوهنتون پولی تخنیک کابل

بخش: پوهنحًی انجنیری ساختمانی

بست :(4)

گزارش دهي به: به مدیر عمومی تدریسی

گزارش گيري از : از کارمندان تحت اثر

خلاصه
هدف وظيفه: تدریس و رهنمائی محصلین در مورد طرز استفاده و بکار بردن وسایل و تجهیزات لابراتواری

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 018
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتيب و تنظیم پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه غرض دستیابی به اهداف پيشبينی شده.
تثبیت مقاومت مواد ساختمانی به منظور بهبود سطح مقاومت تعمیرات در مناطق مختلف جیولوژیکی
تثبیت مقاومت انواع مواد فلزی از لحاظ کشش ، فشار و برش به منظور تثبیت مقاومت تعمیرات بلند منزل
تنظیم دورس علمی لابراتواری بخش مربوطه به منظوربهبود سطح آموزش محصلین
آشنائی کامل از طرز کار و نحوه استفاده از تجهیزات لابراتواری به همکاری استاد مربوط تدریس جهت تدریس عملی برای محصلین
کنترول و نظارت از وضع نور مالی تجهیزات جهت پیشبرد پروسه دورس عملی لابراتواری محصلین مطابق کریکولم
تامین روابط کاری (تدریسی) با استادان بخش به منظور بهبود موثریت تدریس عملی و نظری
ترتیب پیشنهاد مواد و اجناسی مورد ضرورت لابراتوار و راپور مصرفی به آمریت دیپارتمنت ها جهت تهیه و مجرایی
جمع و قید سامان و تجهیزات لابراتوار ، دستگاه ها وسایر اجناس مورد ضرورت به جمع شخص مربوط جهت حفاظت و از مفقودی
مراقبت جدی از اجناس و لوازم لابراتوار به منظور استفاده سالم
اجرای سایر وظایف که مرتبط به وظیفه از طرف مسوول دیپارتمنت ها و استادان مربوطه در مطابقت به قوانین نافذه کشور استفاده و رهنمای محصلان در هنگام ندریس عملی سپرده شود

Skills

-

Qualifications

تحصيلات ، تجارب ومهارت هاي لازم :

o مقتضيات حد اقل براي اين بست درماده ( 7 .8و 34) قانون كاركنان خدمات ملكي، ذكرگرديده است.

درجه تحصيل :

o حد اقل لیسانس در رشته مربوطه به درجات بالاترتحصیلی ارجحیت داده میشود .

تجارب لا زمه (نوع ومدت زمان تجربه) :

o حد اقل یک سال تجربه کاری

مهارت هاي ديگر( كورس هاي كوتاه مدت، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.
فرم بست های کادر علمی

این را به اشتراک بگذارید

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
International Renewable Energy Engineer at DABS Kabul 18 Dec 2018
International Renewable Energy Engineer at DABS No Location 31 Dec 2018
Site Engineer - ELV at Mohib Towers Kabul 25 Dec 2018
Engineering Specialist – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Inspection Engineer - Civil at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Engineering Specialist – Civil at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Inspection Engineer – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 18 Dec 2018
Health and Safety Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hinduk.. Multi Cities 26 Dec 2018
Senior Contract Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukus.. Multi Cities 26 Dec 2018
Quality Assurance (QA) Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans .. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Resident Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hinduku.. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Quantity / Cost Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans .. Multi Cities 24 Dec 2018
Senior Site Engineer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush R.. Multi Cities 24 Dec 2018
Surveyor at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road Connecti.. Multi Cities 24 Dec 2018
Engineering (Civil, Electrical, and Architect.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 20 Dec 2018
Mechanical technician at Habib Gulzar Non - Alcoholic Beverages Limited Kabul 31 Dec 2018
Technical Coordinator at MAIL/OFWMP Kabul 17 Dec 2018
Re - (عضو مدیریت هایدروتخن.. at DABS Kabul 12 Dec 2019
WASH Project Manager at Organization of Human Welfare (OHW) Kabul 25 Dec 2018
Project Manager at UNCDC Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook