Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

خبرنگار و مترجم پشتو و انگلیسی

(346 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظیفه: خبرنگار و مترجم پشتو و انگلیسی

بست : 4

وزارت یا اداره: تحصیلات عالی

موقعیت پست: ریاست اطلاعات، نشرات و ارتباط عامه

تعداد پست: 1

گزارشده به: مدیر عمومی اطلاعات

گزارش گیر از: ندارد

خلاصه
هدف وظیفه: تهیه گزارشات خبری جهت نشر، در رسانه های چاپی، تصویری، صوتی و مجلات اداره و ترجمه آن به زبان های پشتو و انگلیسی.

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 016
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه غرض نائل شدن به اهداف تعین شده.
جمع آوری گزارشات و معلومات مورد نیاز و قابل نشر از فعالیت ادارات مرکزی و ولایتی، جهت نشر و انعکاس در اخبار، مجلات و رسانه های تصویری و صوتی و ترجمه آن به زبان های پشتو و انگلیسی.
انجام مصاحبه با مقامات، مسئولین، استادان، محصلین و مردم عام در رابطه به فعالیت های اکادمیک و اجراآت و اقدامات وزارت تحصیلات عالی و تآثیرات آن بالای مردم.
تهیه گزارشات و اخبار از جریان مجالس و کنفرانس ها جهت نشر آن به زبان های پشتو و انگلیسی.
تهیه موضوعات خبری و ترجمه آن به زبان های پشتو و انگلیسی جهت نشر و پخش آن به اخبار، مجلات و رسانه ها.
حفظ، نگهداری و تنظیم اسناد مربوط به رویدادهای خبری در فایل های مربوطه آن.
ترجمه موضوعات علمی و خبری و اسناد قابل نشر به زبان های پشتو و انگلیسی جهت آگاهی عامه در سطح ملی و بین المللی.
اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.

Skills

-

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (ژورنالیزم، ادبیات و ارتباطات عامه) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های، خبرنگاری، ارتباطات و آگاهی عامهو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)، ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
تسلط به زبان های رسمی( پشتوو دری) و زبان انگلیسی .
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
نرس بهبود کیفیت شفاخانه at Ministry of Public Health Herat 25 Dec 2018
مسئول وقایه انتان و ستند.. at Ministry of Public Hea.. Zabul 25 Dec 2018
مامور جنسی at Ministry of Public Health Multi Cities 25 Dec 2018
عضو تهیه و تدارکات at Ministry of Public Health Samangan 25 Dec 2018
مدیرعمومی ارزیابی اجراا.. at Ministry of Women Affa.. Kabul 26 Dec 2018
Site Forman - ELV at Mohib Towers Kabul 25 Dec 2018
Specialist Compliance (Re Posting) at MTN Afghanistan Kabul 19 Dec 2018
Plumber at U.S. Embassy Kabul 17 Dec 2018
Meteorology Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Re - (دستیار مدیریت تحویلخ.. at DABS Kabul 23 Dec 2018
عضو مدیریت تحلیل و ارزیا.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
عضو مدیریت ارتباطات با و.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
آمریت زون مرکز at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
آمریت زون جنوب غرب at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin /Finance Consultant (Zabul , Kandahar .. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 18 Dec 2018
Carpenter at Citizen Charter/MRRD Kabul 20 Dec 2018
خبرنگار و گزارشگر at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
(دریور کامازدمترک (پلخمر.. at DABS Baghlan 18 Dec 2018
(دریور اسکواتور (پلخمری at DABS Baghlan 18 Dec 2018
(کارگرفنی (پلخمری at DABS Baghlan 18 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook