Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاورفنی

(350 Views)

About وزارت فواید عامه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 مشاورفنی 0281

Job Summary

هدف وظیفه:
ارائه مشوره های تخنیکی و مسلکی جهت بهبود کیفیت کاری وزارت و قدمه های ولایتی در عرصه فعالیت های مربوطه.

Job Details

Date Posted: 06 Nov 2018 Reference: 6/11/18
Closing Date: 19 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2. ارائه مشوره های فنی و تخنیکی به مقام وزارت جهت بهبود و اصلاح فعالیت های تخنیکی و فنی به منظور تطبیق اهداف و پروگرام های وزارت .
3. ابراز نظر در موارد تخنیکی و فعالیت ها مختلف انجنیری به مقام وزارت.
4. ارائه مشوره های فنی در امور باسازی و نو سازی زیر بناهای ترانسپورتی در سطح کشور .
5. مطالعه فنی ومسلکی پروژه های تحت کار وزارت از نظر انجنیری و ابراز نظر در رابطه به تطبیق بهتر پروژه ها.
6. ارائه رهنمود های مسلکی در جهت عملی نمودن پروژه ها و تطبیق بموقع آن نظر به طرح پلان مطروحه.
7. انتقال تجارب فنی و مسلکی اندوخته شده جهت غنامندی طرح و تطبیق پلان های طویل المدت و کوتاه مدت وزارت.
8. همکاری در بذل مساعی در عرصه کمک های تخنیکی وانجنیری به دیپارتمنت های که وظایف انجنیری را انجام میدهند.
9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مشاوریت.
10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوط سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : انجنیر سرک / سرک سازی، سیول انجنیر , انجنیری ساختمان های ترانسپورتی, انجنیری ترانسپورتی, ساختمان های مدنی و صنعتی, انجنیری استحکام, بهره برداری, انجنیری بند و نهر ساختمان هایدروتخنیکی, اداره اعماری ساختمانها, انجنیری آب محیط زیست, مدیریت ساختمان سازی, مهندسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (در امور مشوره دهی بخش تخنیکی انجنیری یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 17 Nov 2018
ریاست هماهنگی دریافت راه.. at وزارت امور م.. Kabul 18 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت فواید .. Multi Cities 14 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
مدیرعمومی انکشاف دهات at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
کارشناس GIS at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
آمریت ارزیابی از نتایج at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 13 Nov 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 14 Nov 2018
ریاست عمومی پلان و هماهن.. at وزارت زراعت.. Kandahar 13 Nov 2018
ریاست آبیاری at وزارت زراعت، آبیاری و مال.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور در امور آبیاری و من.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست آبياری و مراقبت تخ.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور امور مالی و اداری at وزارت زراعت، آ.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست فارمهای زراعتی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمومی کانال ننگرها.. at وزارت زراعت.. Nangarhar 13 Nov 2018
ریاست عمومی انستیتوت تحق.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور حقوقی at وزارت زراعت، آبیاری و مالد.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست حفاظه نباتات at وزارت زراعت، آبیار.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست تحقیقات مالداری at وزارت زراعت، آب.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست انکشاف سکتور خصوصی at وزارت زراعت، .. Kabul 13 Nov 2018
ریاست خاک شناسی at وزارت زراعت، آبیاری و .. Kabul 13 Nov 2018
ریاست پلان و برنامه ها at وزارت زراعت، آب.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست پالیسی و انسجام at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست احصائیه زراعتی و ت.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست اوقاف at وزارت ارشاد، حج واوقاف Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمره و زیارات at وزارت ارشاد، حج وا.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور حقوقی at ریاست عمومی مستقل انسجام ا.. Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی معینیت اداری at وزارت امور داخ.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست انکشاف سیستم ها at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی قوماندانی امن.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
مشاوراقوام قبایل و روابط.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
سرمشاوریت at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت امور دا.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست تفتیش اداری at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
مشاور ملکی مقام وزارت در .. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی ریاست عمومی د.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook