Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 4 مدیر گذارش دهی

(2647 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند:
تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر.
همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.
شاروالی کابل توقع میدارد تا شخص مورد نظر دارای روحیه مبارزه با فساد بوده و در مورد هر نوع فعالیت که مشکوک به فساد باشد گزارش دهد، موصوف در راستای بهبود عرصه کاری خویش تلاش بخرچ داده و جد و جهد برای ارتقاء ظرفیت خود نموده و دارای روحیه همکاری با سایر همکاران خود باشد.

Job Summary

ترتیب گزارشات ماهانه، ربعوار و سالانه پلانها و پروژه ها، ارایه گزارشات مطابق فارمت های مربوط به ادارات ذیربط و جمع آوری ارقام از صورت تطبیق پروژه ها به منظور تهیه گزارشات.

Job Details

Date Posted: 03 Jan 2018 Reference: KM-P4-04
Closing Date: 13 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
2. نظارت وسازماندهی جمع آوری ارقام و معلومات پروژه ها و سایر فعالیت ها به منظور ترتیب گزارشات
3. تهیه گزارشات توحیدی ماهوار، ربعوار و سالانه از اجرای فعالیت های پروژه های مربوط اداره.
4. جمع آوری وثبت ارقام دقیق فعالیت های پروژه های مربوطه در دیتابیس.
5. حصول اطمینان از راپور پیشرفت فعالیت های پروژه های انکشافی اداره.
6. ارایه گزارشات ترتیب شده به ارگانهای ذیربط مطابق فارمت های مربوطه.
7. طرح و انکشاف فارمت ها جهت اخذ گزارشات مختلف از ریاست ها پروژه ها ونواحی(22) گانه شاروالی کابل .
8. ترتیب و تنظیم تمام اسناد و اوراق در فایل های مربوط به منظور دسترسی آسان و به موقع با آنها.
9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مراجع ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Skills

• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنائی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه

Qualifications

• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره تجارت مدیریت پروژه، ادبیات، ژورنالیزم به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• تمام افراد واجد شرایط می توانند فورم درخواستی را از پیوست ذیل دانلود و بعد از خانه پری دقیق آنرا ضم اسناد تحصیلی خویش به ریاست منابع بشری شاروالی کابل از طریق ایمیل آدرس داده شده ارسال کنند.
• همچنان درخواست کنندگان می توانند فورم های خویش را ضم اسناد تحصیلی ، مستقیماً به آمریت استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• با پر نمودن فورمه درخواستی، شهرت و خلص سوانح کاندیدان در اختیار ریاست منابع بشری شاروالی کابل قرار می گیرد، نیاز نیست کاندیدان محترم خلص سوانح (CV) خویش را به صورت جداگانه بفرستند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
• اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود
• در یک معیاد معینه افراد واجد شرایط تنها در یک بست شاروالی کابل درخواست فرستاده میتوانند. در صورتیکه کاندید بیشتر از یک بست فورم درخواستی ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند ( از طریق ایمیل یا بعد از خانه پری فورم درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تحویل دهند).
در صورتیکه کاندید فورم درخواستی خویش را از هر دو طریق ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Administration Manager at GTR Group Kabul 08 Oct 2018
Technical Administrative Assistant at Tetra Tech Kabul 02 Oct 2018
Receptionist / Uranus Wedding Palace قصر .. at Uranus Wedding Palace Kabul 10 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Facility Management Assistant at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
کارشناس تشکیلات at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی سوانح ودیتابی.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
صفا کار at DABS/KBD Kabul 03 Oct 2018
Administrative Officer at Office of Senior Advisor to the President of Af.. Kabul 18 Oct 2018
Driver at MAIL/CBARD Nangarhar 01 Oct 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 01 Oct 2018
Operation Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road.. Kabul 29 Sep 2018
Role Profile ELC Coordinator (Jawzjan) at British Council Afghanistan Jawzjan 26 Sep 2018
Administrative Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 29 Sep 2018
Data Entry Officer at Ministery of Energy and Water Kabul 02 Oct 2018
Admissions Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Sep 2018
Office Cleaner at MAIL/SGRP Kabul 25 Sep 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook