Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 4 مدیر تحلیل و ارزیابی

(2599 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند:
تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر.
همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.
شاروالی کابل توقع میدارد تا شخص مورد نظر دارای روحیه مبارزه با فساد بوده و در مورد هر نوع فعالیت که مشکوک به فساد باشد گزارش دهد، موصوف در راستای بهبود عرصه کاری خویش تلاش بخرچ داده و جد و جهد برای ارتقاء ظرفیت خود نموده و دارای روحیه همکاری با سایر همکاران خود باشد.

Job Summary

تحلیل اقتصادی اجتماعی ، محیط زیستی وفرهنگی پلان ها وپروژه ها، تثبیت احتیاج واولویت ها جهت ترتیب پلان انکشافی بودجوی.

Job Details

Date Posted: 03 Jan 2018 Reference: KM-P4-01
Closing Date: 13 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده اداره
2. تحلیل و ارزیابی طرح اداره و جانب خصوصی و حصول اطمینان از اینکه طرح به اساس معیارهای تنظیم شده ترتیب گردیده است؛
3. تحلیل و ارزیابی مطالعه امکان پذیری پروژه ها و ارایه پیشنهادات لازم جهت رد و یا منظوری آن؛
4. ترتیب چک لست ها و فورمه های معیاری برای ثبت نمودن پروژه ها به همکاری واحد های مربوطه
5. تحلیل اقتصادی، اجتماعی ، محیط زیستی وفرهنگی پلان ها وپروژه ها به منظور تطبیق بهتر پلانهای مطروحه
6. تثبیت احتیاج واولویت به اساس پلان مرتبه مدیریت طرح وترتیب پلان جهت ترتیب پلان انکشافی بودجوی نهائی.
7. ترتیب وتنظیم اسناد هر پروژه در فایل های مربوطه.
8. مطالعه وتحلیل پیشنهادات متشبثین خصوصی جهت سرمایه گذاری در عرصه های خدماتی زیر بنائی فرهنگی وغیره.
9. تحلیل وارزیابی منابع عوایدی ازتطبیق پروژه ها با سکتور خصوصی.
10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مراجع ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Qualifications

• داشتن حد اقل سند تحصیلی لسانس در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی وحسابی، اداره تجارت ، اداره عامه ،پالیسی عامه ،حقوق و علوم سیاسی، انجنیری سیول وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
• داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنائی با برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه
• توانائی استفاده از ,(MS Project) (Primavera)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• تمام افراد واجد شرایط می توانند فورم درخواستی را از پیوست ذیل دانلود و بعد از خانه پری دقیق آنرا ضم اسناد تحصیلی خویش به ریاست منابع بشری شاروالی کابل از طریق ایمیل آدرس داده شده ارسال کنند.
• همچنان درخواست کنندگان می توانند فورم های خویش را ضم اسناد تحصیلی ، مستقیماً به آمریت استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• با پر نمودن فورمه درخواستی، شهرت و خلص سوانح کاندیدان در اختیار ریاست منابع بشری شاروالی کابل قرار می گیرد، نیاز نیست کاندیدان محترم خلص سوانح (CV) خویش را به صورت جداگانه بفرستند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
• اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود
• در یک معیاد معینه افراد واجد شرایط تنها در یک بست شاروالی کابل درخواست فرستاده میتوانند. در صورتیکه کاندید بیشتر از یک بست فورم درخواستی ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند ( از طریق ایمیل یا بعد از خانه پری فورم درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تحویل دهند).
در صورتیکه کاندید فورم درخواستی خویش را از هر دو طریق ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.

Submission Email

vacancies.km@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Human Resource Officer at MAIL/OFWMP Kabul 23 Dec 2018
کارشناس جمع آوری معلومات.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
کارشناس تحلیل ،بررسی و ت.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
مسول واحد هماهنگی و تعقی.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Dec 2018
Project Assistant at Afghanistan Centre at Kabul University Kabul 25 Dec 2018
(کارمند اداری بخش معلوما.. at Salam University Kabul 25 Dec 2018
Librarian & Reception at Social and Educational Services Organization Balkh 21 Dec 2018
Humanitarian Affairs Officer (OCHA) at UNDP Afghanistan Kandahar 26 Dec 2018
Re - (دستیار مدیر آرشیف ( مر.. at DABS Kabul 19 Dec 2018
Administrative Assistant at FHI 360 - USWDP Project Kabul 19 Dec 2018
Chef at French Medical Institute for Mothers and Children Kabul 19 Dec 2018
Regional Administrative and Finance Assistant at Ministry of Public Works.. Multi Cities 24 Dec 2018
Coordinator Patient Welfare at French Medical Institute for Mothers and C.. Kabul 18 Dec 2018
Head of Sub Base at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 17 Dec 2018
Administrative Manager at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 22 Dec 2018
English Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kandahar 17 Dec 2018
کارشناس تحلیل و تصنیف وظ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 19 Dec 2018
Regional Admin Officer (Bost) at Afghanistan Cricket Board Kandahar 20 Dec 2018
Provincial Cricket Development In-Charge (Kan.. at Afghanistan Cricket Bo.. Kandahar 20 Dec 2018
مدیر عمومی کنترول تخنیکی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
متخصص ایجاد ایستگاه ها و .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
آمر ایجاد و تنظیم ایستگا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
عضو تفتیش ولایتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل گزارشات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
Finance/Admin Advisor at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 17 Dec 2018
Admin Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 31 Dec 2018
امام مسجد at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin Assistant at KOICA(Korea International Cooperation Agency) Afghanis.. Kabul 29 Dec 2018
Admin/Finance Officer (Balkh) at Seyyam International Limited Balkh 27 Dec 2018
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 17 Dec 2018
کارمند تفتیش at ATRA Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook